Opnia techniczna

O P I N I A T E C H N I C Z N A

W związku z występowaniem na rynku części zamiennych filtrów DPF/SCR, jako doposażenie
podnoszące normy ekologiczne spalin silnika DIESLA kierowane są do nas zapytania o możliwości
techniczne doposażenia pojazdu.

Istnieją na rynku starszych pojazdów homologowane filtry wielu europejskich i światowych
producentów, z którymi mamy podpisane umowy oraz których wymieniamy w kolejności alfabetycznej:
-Baumot- Szwajcaria, -Dinex- Dania, -Diemma- Holandia ,-Emicon- Dania, -Proventia- Finlandia
-Physitron- Niemcy, -Twintec- Niemcy i inne.
Istnieją w Polsce fabryki koncernów ponadnarodowych, które produkują komponenty do
większości marek filtrów DPF/SCR.

Od kilkunastu lat istnieje ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące produkcji, homologacji
oraz eksploatacji filtrów. Ustawodawstwo unijne w zakresie doposażenia w filtry DPF/SCR jest
fakultatywnie implementowane w Polsce. Przejawem tego są ograniczenia administracyjne
(niczym nie uzasadnione), dotyczące wpisów filtrów DPF/SCR w dowód rejestracyjny pojazdu.

Środowisko naturalne i populacja w Polsce jest trwale narażona na zagrożenia emisyjne z
transportu, szczególnie w wielkich miastach, i to od wielu lat (pomimo dopuszczalności takiego
doposażenia bez żadnych warunków wstepnych w rozwinietych krajach europejskich). Stopień i
skala zagrożeń zdrowotnych dla ludzi i zwierząt został naukowo zbadany i udowodniony.

Istnieje na rynku transportu ciężkiego grupa wiodących producentów pojazdów, np. EVOBUS ,
reprezentujący Setrę i Mercedesa oraz MAN uznająca filtr DPF, jako doposazenie do starszych
pojazdów. W EVOBUS wyrażono zgodę ,,producenta" na doposażenie pojazdu w filtr DPF.
Natomiast MAN sprzedaje w fabrycznej sieci serisowej filtry DPF marki Twintec.
Tym samym istnieją trzej wiodący producenci, którzy w sposób bezpośredni i
udokumentowany (Mercedes i Setra) lub pośredni, poprzez prowadzenie sprzedaży filtrów
Twintec(MAN) świadczą pomoc dla przewozników, dla dobra środowiska naturalnego w Polsce.
Pozostali producenci pojazdów, nie zainteresowani biznesowo doposażaniem starszych
pojazdów w filtr DPF/SCR, odmawiają wystawienia zgody producenta pojazdu na doposażenie.
Powody odmowy są dla przewożników oczywiste i wynikają z aspektów biznesowych, gdyż
technicznie nie ma przeciwskazań dla doposażania pojazdów w filtr. Wspólcześnie wyprodukowany
pojazd EURO 5 czy 6 nie różni sie niczym od starszego pojazdu EURO 0.1.2.3.4 z filtrem, który
ma podnieść ekologiczną normę emitowanych spalin dla dobra środowiska naturalnego
(szczególnie wielkich aglomeracji europejskich).

Tym samym nie widzimy kolizji prawnej ani przeciwskazań technicznych do doposażania
starszych pojazdów w filtr DPF, wyprodukowany w oparciu o ustawodawstwo unijne. Filtry DPF
w pojazdach uznawane są przez inną instytucję prawa polskiego, jaką jest VIATOLL Polska