Maszyny Budowlane

Skutecznie wdrażamy pełne systemy filtrujące spalin Diesla w maszynach budowlanych i roboczych. Eliminacji podlegają wszystkie szkodliwe substancje łącznie z tlenkami azotu.