Euro 4, 5, 6

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania spełniające normy Euro 4, Euro 5 a także Euro 6:

Euro 4 - Filtr DPF
- Redukcja tylko  do poziomu Euro 4 wystarczająca do:
- wjazd do Zielonych Stref  Europy (otrzymanie tzw Zielonej Plakietki)

Euro 5 - Filtr DPF
Redukcja do poziomu Euro 5 (bez NOx) dla uzyskania:
- Euro 5 w Via-Toll
- Euro 5 w podatku od środków transportu w PL
- Euro 5 dla niektórych urzędów w Polsce(np. przetargi na wywóz odpadów itp)
- Wjazd do wszystkich Zielonych Stref Europy (otrzymanie tzw Zielonej Plakietki)
 oraz do Londynu do 01.09.2019

Euro 5 z AdBlue z  redukcją NOx (Pełne Euro 5)
Redukcja cząstek PM oraz CO, HC, NOx, dla uzyskania
- Euro 5 w Via-Toll
- Euro 5 w Tollcolect
- Euro 5 w podatku od środków transportu w PL
- Euro 5 w zakresie podatku od spalonego paliwa w PL
- Euro 5 dla wszystkich urzędów w Polsce (np. przetargi na wywóz odpadów itp)
- Wjazdu do wszystkich Zielonych Stref Europy 

Euro 6 z AdBlue z redukcją NOx (Pełne Euro 6)
Redukcja cząstek PM oraz  CO, HC, NOx, dla  uzyskania
- Euro 6 w Via-Toll (planowana taryfa)
- Euro 6 w Tollcolect
- Euro 6 w podatku od środków transportu w PL
- Euro 6 w zakresie podatku od spalonego paliwa w PL
- Euro 6 dla wszystkich urzędów w Polsce (np. przetargi na wywóz odpadów itp)
- Wjazdu do wszystkich zielonych stref Europy oraz Ultra Zielonej Strefy Londyn

Zapraszamy do kontaktu, w celu prezentacji odpowiedniego dla Państwa katalogu produktów.
Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dotyczącą Euro 5 i Euro 6

Przykładowy katalog w PDFUlotka Euro5 w PDF