Finasowanie

NOWOCZESNE INSTRUMENTY FINANSOWE
Leasing operacyjny i zwrotny dla pojazdów z doposażeniem
w urządzenia filtrujące EURO5, EURO6:
 autobusy i mikrobusy
 pojazdy ciężarowe
 maszyny leśne (akceptacja IKEA)
 ciągniki rolnicze
 sprzęt budowlany (ładowarki, pompy, dźwigi)
 sprzęt specjalistyczny (do pracy w tunelach, generatory prądu)
 maszyny i urządzenia magazynowe
 pojazdy komunalne (śmieciarki, hakowce, zamiatarki)
 lokomotywy

Naszą ofertę z kilku instytucji leasingowych charakteryzuje :
 decyzja o przyznaniu leasingu w ciągu 24h
 wpłata początkowa od 5% do 45% wartości przedmiotu leasingu
 okres leasingu od 24 do 59 miesięcy
 elastyczne podejście do wieku pojazdu – nawet od 1998 roku produkcji
 finansowanie dla nowych firm od 1-go dnia założenia firmy
 możliwe finansowanie firm z przejściowymi zaległościami w BIK, BIG, KRD
 elastyczne i pełne zrozumienia podejście do dokumentów finansowych Klienta
 możliwość zamiany pojazdu / maszyny w trakcie trwania umowy leasingu
 elastyczny harmonogram spłat – raty stałe i raty sezonowe
 finasowanie maszyn i pojazdów od zagranicznych dostawców
 możliwość refinansowania pojazdu - tzw. leasing zwrotny

Dane kontaktowe do przedstawiciela leasingodawcy udostępniamy
na życzenie, po przedstawieniu oferty modernizacji