Opnia techniczna

O P I N I A T E C H N I C Z N A

W związku z występowaniem na rynku części zamiennych filtrów DPF/SCR, jako doposażenie
podnoszące normy ekologiczne spalin silnika DIESLA kierowane są do nas zapytania o możliwości
techniczne doposażenia pojazdu.

Istnieją na rynku starszych pojazdów homologowane filtry wielu europejskich i światowych
producentów, z którymi mamy podpisane umowy oraz których wymieniamy w kolejności alfabetycznej:
-Baumot- Szwajcaria, -Dinex- Dania, -Diemma- Holandia ,-Emicon- Dania, -Proventia- Finlandia
-Physitron- Niemcy, -Twintec- Niemcy i inne.
Istnieją w Polsce fabryki koncernów ponadnarodowych, które produkują komponenty do
większości marek filtrów DPF/SCR.

Od kilkunastu lat istnieje ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące produkcji, homologacji
oraz eksploatacji filtrów. Ustawodawstwo unijne w zakresie doposażenia w filtry DPF/SCR jest
fakultatywnie implementowane w Polsce. Przejawem tego są ograniczenia administracyjne
(niczym nie uzasadnione), dotyczące wpisów filtrów DPF/SCR w dowód rejestracyjny pojazdu.

Środowisko naturalne i populacja w Polsce jest trwale narażona na zagrożenia emisyjne z
transportu, szczególnie w wielkich miastach, i to od wielu lat (pomimo dopuszczalności takiego
doposażenia bez żadnych warunków wstepnych w rozwinietych krajach europejskich). Stopień i
skala zagrożeń zdrowotnych dla ludzi i zwierząt został naukowo zbadany i udowodniony.

Istnieje na rynku transportu ciężkiego grupa wiodących producentów pojazdów, np. EVOBUS ,
reprezentujący Setrę i Mercedesa oraz MAN uznająca filtr DPF, jako doposazenie do starszych
pojazdów. W EVOBUS wyrażono zgodę ,,producenta" na doposażenie pojazdu w filtr DPF.
Natomiast MAN sprzedaje w fabrycznej sieci serisowej filtry DPF marki Twintec.
Tym samym istnieją trzej wiodący producenci, którzy w sposób bezpośredni i
udokumentowany (Mercedes i Setra) lub pośredni, poprzez prowadzenie sprzedaży filtrów
Twintec(MAN) świadczą pomoc dla przewozników, dla dobra środowiska naturalnego w Polsce.
Pozostali producenci pojazdów, nie zainteresowani biznesowo doposażaniem starszych
pojazdów w filtr DPF/SCR, odmawiają wystawienia zgody producenta pojazdu na doposażenie.
Powody odmowy są dla przewożników oczywiste i wynikają z aspektów biznesowych, gdyż
technicznie nie ma przeciwskazań dla doposażania pojazdów w filtr. Wspólcześnie wyprodukowany
pojazd EURO 5 czy 6 nie różni sie niczym od starszego pojazdu EURO 0.1.2.3.4 z filtrem, który
ma podnieść ekologiczną normę emitowanych spalin dla dobra środowiska naturalnego
(szczególnie wielkich aglomeracji europejskich).

Tym samym nie widzimy kolizji prawnej ani przeciwskazań technicznych do doposażania
starszych pojazdów w filtr DPF, wyprodukowany w oparciu o ustawodawstwo unijne. Filtry DPF
w pojazdach uznawane są przez inną instytucję prawa polskiego, jaką jest VIATOLL Polska

Wpisy Filtra EURO 5 i EURO 6 w dowód rejestracyjny pojazdu -stan prawny w Polsce

Przepisy Unii Europejskiej nie wymagają wpisu w dowód rejestracyjny i nikt poza Niemcami nie wpisuje w Brief np. numeru opon oraz innego doposażenia. Unijne przepisy o modernizacji w transporcie ciężkim wymagają tylko (oraz polskie także), aby:

-zamontowano urządzenie filtrujące w sposób trwały,

- nie miało ono obejść i zaworów spustowych- bo to oznaka słabej jakości wkładu filtrującego,

- urządzenie filtrujące miało rozpoznawalne cechy identyfikujące istniejącego Producenta europejskiego, zgodne z dokumentem Certyfikatu urządzenia,

-działały wskaźniki zapełnienia filtra cyfrowe (lepsze) lub diodowe oraz zamontowano je na stanowisku kierowcy, który nadzoruje pracę urządzeń filtrujących pojazdu,

-na pokładzie pojazdu ma być Certyfikat wystawiony przez Producenta ( nie dealera- bo to niezgodne z przepisami UE),

-rura wydechowa była czysta -bez sadzy bo to oznaka rozbitego lub rozszczelnionego wkładu filtra

Powyższe wymogi są wystarczające do aplikowania ( starania się) o Zielone Naklejki Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz wjazdu do wszystkich Zielonych stref gdzie nie rejestruje się pojazdów (Szwecja, Norwegia, Belgia, Holandia). W krajach Unii nie ma potrzeby wpisu filtra w dowód rejestracyjnym, dodajmy oraz , że nikt o to nie pyta przy sprzedaży naklejek do Zielonych Strefach krajów Unii.

Wywodząc, że prawo Unii jest nadrzędne w tych sprawach wystarczy więc, że przewoźnik zamontuje filtr i ma w pojedzie Certyfikat podpisany przez Producenta filtra z UE.

Polski przepis dotyczący wpisów emisji w dowód mówi , że wpis może być na prośbę przewoźnika. To oznacza, że jest to wpis dobrowolny i fakultatywny. To oznacza, że Wydział Komunikacji nie musi takiej prośby zrealizować, jeżeli nie ma wiedzy technicznej. Błędnie wymyślono, że przewoźnik ma dostarczyć indywidualną zgodę producenta pojazdu na modernizację, której nikt w Polsce nie uzyskał (martwy przepis). Kolizja biznesowa jest oczywista- producent sprzedaje nowe pojazdy, a nie daje zgody na montaże, bo odracza sobie sprzedaż nowych pojazdów . Dodatkowo jest naruszony przepis Unijny o obrocie częściami zamiennymi dający klientom możliwość wyboru i zakupów części zamiennych spoza sieci serwisów fabrycznych. Pytanie o zgodę producenta pojazdu oraz o części zamienne- jest niezgodne z prawem Unii. Ważne jest, ze żaden Wydział Komunikacji nie ma swoim archiwum zgody producenta pojazdu oraz nie stwierdził, że nie uznaje urządzeń filtrujących pomimo, że nie wpisał ich w dowód. Dodajmy, że nikt nie ma może nie uznać urządzeń filtrujących wyprodukowanych w Unii Europejskiej, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej ( dość obszerne i szczegółowe) z homologacjami zagranicznymi, które pojawiają się na Certyfikatach tych urządzeń, np. KBA Niemcy, TUV Niemcy, VERT Szwajcaria czy DTI Dania lub TFL London.

Nawiasem mówiąc brak możliwości wpisu poziomu emisji po doposażeniu w filtr, obniża konkurencyjność przewoźników na terenie Austrii, Szwajcarii, Włoch , gdzie taki wpis jest wymagany na uzyskanie zniżki w opłacie za przejazd.

Państwo polskie płaci kary Unii za emisje z transportu i nie ma danych statystycznych obrazujących ile filtrów poprawiających emisje przewoźnicy sami założyli.

W kilku krajach UE np. na terenie Niemiec, Holandii, Belgii i innych, istniała uproszczona procedura wypełnienia wniosku elektronicznego o dopłatę do zakupu i montażu filtra DPF EURO 4 i 5. Przewoźnik wypełniał wniosek na stronie www ministerstwa finansów i załączał fakturę za filtr. Dostawał on 20-30% refundacji za osobistą inwestycję dla dobra środowiska. Procedura uzyskiwania dopłat była uproszczona .

Polska aplikuje o środki unijne na ochronę środowiska w skali dużych rozwiązań systemowych. Skala pojazdów, które mogą mieć filtr jest także duża. Czas na mobilizację Stowarzyszeń Przewoźników w sprawie modernizacji pojazdów w filtr DPF.

Posiadamy dokument Unijny Porozumienia Unia - Szwajcaria, który daje polskiemu przewoźnikowi szansę wykupu tańszej winietki za przejazd przez Szwajcarię!!, pod warunkiem dostarczenia przez rząd Polski do Szwajcarii wzoru wpisu filtra w dowód rejestracyjny. Niestety od 2011 takiej odpowiedzi Polska nie przygotowała. W Polsce nie wdraża się dokumentów unijnych niskiej rangi i jest to wg Ministerstwa fakultatywne (to znaczy Polska nie jest zobowiązana do dostarczania wzoru, jak nie chce). Tak właśnie dba się o wzmocnienie konkurencyjności przewoźników i większe spływy podatków w Polsce.

Dodajmy, że nikt nie może nie uznać urządzeń filtrujących wyprodukowanych w Unii Europejskiej, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej ( dość obszerne i szczegółowe) z homologacjami zagranicznymi, które pojawiają się na Certyfikatach tych urządzeń, np. KBA Niemcy, TUV Niemcy, VERT Szwajcaria czy DTI Dania lub TFL London.
Kwestionowane są Certyfikaty wystawiane przez dealerów, a nie przez Fabryki. Urząd Transportu Niemiec (KBA Niemcy) rozpoznał Certyfikaty podrabiane, np. z zamkniętych fabryk włoskiego producenta opon Pirelli lub Certyfikaty urządzeń elektrycznych zmniejszających ilościowe zużycie paliwa, które nigdy nie oczyszczały spalin. Są to tanie, nic nie warte produkty elektryczne produkcji włoskiej. Nieracjonalny zakup, to pieniądz wyrzucony w błoto, Takie produkty, jak powyżej opisane, nie są dopuszczone w Zielonych Strefach Europy, są nieużyteczne i wywołują wiele skandali w Europie. Niestety często związanych z polskimi przewoźnikami idącymi na skróty w ekologii.
Podczas kontroli sprawdzane są nie tylko wiarygodne certyfikaty producenta, ale także fizyczny fakt zamontowania urządzeń oraz ich skuteczność w pojeździe ( brak zaworów spustowych, np. w słabych filtrach).

Udzielamy pełnej zgody na wklejanie linka z tą informacją
Zarząd ATUT Sp. z o.o.

Filtry dpf EURO 5 do autokarów i busów

Filtry cząsteczek stałych DPF oferowane przez ATUT.filtryeuro5.pl pozwalają na podniesienie ekologicznej normy emisji spalin w autobusach, busach i autokarach. Poprzez zamontowanie filtra cząstek stałych w Państwa autobusie lub busie uzyskujecie Państwo podniesienie normy posiadanej przez pojazdy nawet do EURO 5.

Nasza firma zajmuje się sprzedażą filtrów DPF i wraz z siecią warsztatów na terenie kraju zapewnia kompleksową obsługę związaną z procesem podniesienia ekologicznej normy EURO, m.in. uzyskanie Zielonej Plakietki Niemcy, Dania , Wielka Brytania, jak i do wszystkich krajów UE, gdzie może to być wymagane.

Filtry DPF oferowane przez atut.filtryeuro5.pl to systemy m.in. skandynawskich firm PROVENTIA, EMICON, DINEX oraz niemieckich BAUMOT, TWINTEC, PHYSITRON, HJS. Niezależnie od modelu są to filtry DPF/SCR suche i w 100% bezobsługowe. Podlegają okresowemu czyszczeniu sprężonym powietrzem oraz mają wysoki okres do pierwszego gruntownego czyszczenia. Nasze warsztaty, blisko Waszej siedziby, prowadzą obsługę serwisową filtrów. To bardzo wygodne.

Czy podniesienie normy jest mi potrzebne?
Największe europejskie metropolie oraz prawie wszystkie miasta Niemiec, wprowadziły całkowity zakaz wjazdu autobusów o niskiej normie emisji spalin. Autokary posiadające normę EURO 0, 1, 2, 3 nie mogą wjechać np. do Berlina, Londynu, Oslo, Kopenhagi, Sztokholmu, Pragi, Lizbony, Rzymu, bez konsekwencji finansowych. Sytuacja ta ulega nieustannemu zaostrzeniu. Kolejne miasta i kraje tworzą Zielone Strefy Miejskie i wymagają posiadania coraz wyższej normy emisji spalin. Kontrole i restrykcje wprowadzone przez zagraniczne służby kontrolne sprawiły, iż do wskazanych miast w Europie można podróżować tylko autokarami posiadającymi normę EURO 4 lub 5. Rosja wprowadziła zakaz importu pojazdów o poziomie emisji poniżej EURO 4. Trudno będzie sprzedać pojazd w normie EURO 1,2,3.

Jak podnieść ekologiczną normę nawet do EURO 5 w zakresie cząstek stałych?
Jedyną metodą jest montaż filtrów cząsteczek stałych, których działanie oczyszcza spaliny i jednocześnie zgodnie z europejskim prawem i normami, pozwala na podniesienie posiadanej przez autobus normy emisji spalin nawet do poziomu EURO 5. Naszym Klientom pomagamy w procedurze rejestracji pojazdu z normą EURO 5 w ViaToll w Polsce.

Autokar z filtrem EURO 5 zyskuje ogromny atut. Jako przewoźnicy nie tracicie Państwo możliwości wjazdu do wielu miast Europy. Wyższa norma emisji spalin to niskie opłaty za ViaToll w Polsce i niższe podatki emisyjne za spalone paliwo oraz od środków transportu.

Naszymi klientami byli m.in. PKS Warszawa, firmy z Estonii, Słowacji, Bułgarii.

Zamówienie Filtra DPF cząstek stałych EURO 5 w ATUT Poznań

1. Wypełnienie Formularza Wyceny Filtra DPF na stronie www.atut.filtryeuro5.pl zakładka CENNIK i FORMULARZ oraz wysłanie elektronicznie do ATUT. Dotyczy każdego rodzaju filtra podnoszącego normę do EURO 4 lub EURO 5, np. do autobusu czy ciężarówki.

2. Wycena Filtra EURO 5 przez zespół inżynierów Biura Obsługi Klienta www.atut.filtryeuro5.pl .

3. Złożenie Zamówienia, postawienie pieczątki i podpisanie oraz przesłanie skanu dowodu rejestracyjnego i danych silnika do Certyfikatu Filtra.

4. Wniesienie opłaty za Filtr DPF na podstawie faktury PROFORMA.

5. Ustalenie daty dostawy Filtra oraz przekazanie Instrukcji montażu i eksploatacji w języku polskim i angielskim.

6. Sprawdzenie przez Kupującego współczynnika zadymienia "K" pojazdu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (Cena badania: 17 PLN).Przesłanie scanu wydruku badania.

7. Samodzielny montaż Filtra DPF przez klienta w oparciu o prostą Instrukcję lub w warsztacie ATUT BUSLOGISTICS na terenie Polski.

8. Przesłanie do Biura Obsługi Klienta www.atut.filtryeuro5.pl zdjęć pojazdu ( 3 sztuki) z zainstalowanym Filtrem oraz Protokołu po Montażu.

9. Wysłanie Certyfikatu Filtra EURO5 oraz Zielonej Nalepki Niemcy do Klienta.